top of page
ekspertise

 

Vores force er kombinationen af en dyb forståelse af både brugernes (kunde/borger) og forretningens/ organisationens behov, samt en lang erfaring i at facilitere og lede innovationsprocesser.

 

Vores metode er design thinking, hvilket vil sige en iterativ, afprøvende tilgang hvor vi bruger visuelle og sanselige virkemidler til at inspirere og engagere udviklingsarbejdet. 

Vores rolle er typisk som spillende trænere, hvor vi både leder processen og samskaber aktiviteterne i tæt samarbejde med vores kunder.

 

På den måde sikrer vi ejerskab, så resultaterne lever videre og vokser efter vores indsats. 

koch.png

JACOB KOCH

CHANGE MANAGER, LEO PHARMA

 

I samarbejde med ViaDesign har vi udviklet og konkretiseret vores innovationsmodel baseret på designtænkning, som vil være omdrejningspunktet for udviklingen af nye løsninger.

Udover de praktiske værktøjer, udarbejdede vi også rammerne for en forventet succesfuld implementering.

ydelser​

Innovation via design

Potentialer via kvalitative undersøgelser

Vi gennemfører eksplorative, kvalitative undersøgelser i ind- og udland for at finde frem til potentialer for innovation. Vores primære værktøj er det dybe, antropologiske interview gennemført ude hos brugeren, men når temaet tillader det kombinerer vi det i også med digitale møder. 

 

Nuværende og nye brugeroplevelser

Vi udvikler og visualiserer specifikke brugerrejser, der viser hvordan brugeren praktisk og emotionelt oplever en ydelse. Vi kombinerer objektive data (interaktioner, kanaler, kontekster mv) med brugerens subjektive oplevelser og følelser. Vi designer også nye mere attraktive brugerrejser på baggrund af indsigter og potentialer fundet i de nuværende rejser. 

 

Design af nye værdtilbud eller processer 

Vi udvikler nye koncepter og processer, der styrker jeres innovationskraft eller evne til at servicere jeres borgere/kunder - på baggrund af indsigter i brugerens behov, samt forståelse af medarbejdernes og organisations kapacitet og strategi. 

​​

Strategisk kommunikation til beslutningstagere

Vi hjælper vores samarbejdsrelationer med at udarbejde afgørende strategiske præsentationer - herunder udvikling af centrale budskaber, argumentation og visuelle modeller/illustrationer og også hjælp til faciliteringen af mødet med beslutningstagerne, så initiativet får det rette mandat og ressourcer.

 

Innovationsledelse

Vi udvikler specifikke lederforløb med fokus på hvad det kræver af ledelsen og den enkelte leder for at lede innovation med design tænkning som den centrale metodik. Vores fokus er på den faciliterende ledelse, der indebærer aktiviteter, som fx at hjælpe med den iboende organisatoriske modstand og “not invented here” mindset, samt evnen til som leder at favne de fejl (læs læringer) innovation indebærer. 

Contact
kontakt

Ring eller skriv for at høre mere:

Ida Vesterdal

+45 6017 7340

iv@viadesign.dk

  • LinkedIn - Grå Cirkel
  • Youtube
  • Instagram - Grey Circle
bottom of page