top of page

Ydelser

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Lederskabsrådgivning

Vi hjælper ...

2

Innovation & design projekter

Vi har omfattende erfaring med innovation og design projekter - ligefra kvalificering af produkter, design af services og arbejdsgange til udvikling af nye værditilbud for helt nye ydelser - sågar flere start-ups.

Vi er oftest involveret som spillende trænere i tætte samarbejder med vores kunder, hvor vi selv udfører  konkrete opgaver mens vi overdrager know-how i alt fra brugerundersøgelser, kulturanalyser, idé- og konceptudvikling til forretningsmodeller og stratetisk aktivering i organisationen.

3

Efteruddannelse

Vi har gennem vores mere end 20 års arbejde med transformation altid lavet kompetenceudvikling lige fra intro til redskaber over kapacitetsopbygningende forløb til decideret efteruddannelser - både i samarbejde med uddannelsesinsitutioner DTU, CBS og Det Kgl. Akademi og i eget regi med Change by Design Circle.

4

Service Name

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page