top of page
ekspertise

I ViaDesign er transformation lig med organisatorisk, intern innovation af nye måder af organisere sig på, indrette sig, udføre arbejdsopgaver og/eller lede en organisation på. 

Med transformation mener vi den situation, hvor I som leder/ledelse anerkender at der er noget I bør reagere på uden dog at have en klar forståelse og overblik over udfordringerne og løsningen. 

 

Vores tilgang er missions-drevet.

 

Vi starter med at undersøge og prioritere wake-up calls, visualisere og beskrive fremtiden I ønsker jer, organisere transformations-indsatsen for derefter at sætte i gang med at undersøge og prototype den nye fremtid – altid i et tæt samarbejde med organisationen.

 

Ofte er der også behov for at klæde ledelsen på til at lede og stå fast i forandringen.

inge_fisker_edited.jpg

INGE FISKER

VICE PRESIDENT  DANSK RETURSYSTEM

 

Processen har forandret vores kultur.

Vi har fået etableret kompetencer og en selvtillid i vores organisation, og nu er vi meget bevidste om hvad vi kan og ikke kan.

 

Tidligere købte vi mange konsulentydelser - nu løser vi betydeligt mere selv.

ydelser​

Transformation via design

Synkronisering af ledelse og afgørende interessenter 

Vi arbejder indledningsvist med at ledelsen forstår hvad transformativ forandring er og hvad den kræver. Vi skaber fælles og individuel commitment til forandringen og stiller skarpt på nuværende situation og definerer afgørende wake-up calls, forandringen skal respondere på.

 

Vision og mål for transformationen

På baggrund af individuelle bidrag og gruppearbejde beskriver og visualiserer vi få og tydelige kendetegn for den ønskede fremtidige tilstand i organisationen, samt de tilknyttede målbare resultater (must win battles). Dette kan gøres af ledelsen alene eller ved en større inkluderende proces med organisationen.

Strategi for transformationen 

Strategien udvikler vi i tæt samarbejde med kunden og den består af et transformations-map med udvalgte strategiske indsatsområder. Indsatsområderne finder vi bla. ved at gennemføre en kulturanalyse, der udgør observation og samtaler med et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i organisationen. Et andet væsentligt ben i strategien er beslutningen om organiseringen af transformationen og udpegningen af en arbejdsgruppe og en Change Process Leader.

 

Udvikling og gennemførelse af prøvehandlinger

Vores metodik til at udvikle og implementere nye systemer og kultur går via prøvehandlinger, som afprøver og træner fremtiden lige der hvor den skal finde sted. Prøvehandlingerne bliver udviklet og afprøvet indenfor hvert indsatsområde og er båret af organisationen selv. Vi benytter os af forskellige værktøjer til at sikre at prøvehandlingen er strategisk funderet og bliver gennemført i forskellige iterationer, som giver svar på om den skal skrottes, videreudvikles eller skaleres.  

 

Forløb i transformationsledelse

Vi udvikler specifikke lederforløb, der klæder ledelsen og den enkelte leder på til at lede transformativ forandring. Typisk er forløbene en kombination af teori, refleksion og action-learning. Fokus er på at forstå hvordan transformation adskiller sig fra en typisk change management tilgang, hvad den kræver af dig som leder, samt at træne balancen mellem at planlægge og organisere og kunne sense and respond.

Facilitering af transformationsprocessen

Vi arbejder typisk meget intenst med ledelse, design og kompetenceudvikling i starten af forløbet, hvorefter vi udfaser os selv og bliver rådgivere sidst i processen. Vores rolle fra ledende til rådgivere sker typisk når prøvehandlingerne er kommet godt i gang og de første resultater har vist sig.

Contact
kontakt

Ring eller skriv for at høre mere:

Ida Vesterdal

+45 6017 7340

iv@viadesign.dk

  • LinkedIn - Grå Cirkel
  • Youtube
  • Instagram - Grey Circle
bottom of page