top of page

Triggers for transformation

Vi tror på det er afgørende, at vi hver især tager lederskab for den transformation, vi ønsker skal ske i verden og arbejder aktivistisk for den. Derfor tager vi som supplement til vores virke som rådgivere og konsulenter løbende initiativ til en række aktiviteter, som vi kalder Triggers for transformation.

bottom of page